Kuvataidekoulujen liiton logo.

Kuvataidekoulujen liitto lausui lukiodiplomista

Kuvataidekoulujebn liiton uusi logoelementti.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama lukiodiplomeita koskeva selvitysryhmä jätti 12.1.2021 selvityksensä ministeriölle. Selvityksessä on kuvattu diplomien nykytilaa sekä esitetty diplomijärjestelmän kehittämissuoritukset sekä niistä aiheutuvat muutostarpeet ja kustannukset. Lukiodiplomiselvityksessä annetaan suosituksia siitä, että lukion opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen taito- ja taideaineiden lukiodiplomit tulevat lukiokoulutuksen järjestäjiä velvoittaviksi ja että opiskelija voi sisällyttää lukiodiplominäytön osana ylioppilastutkintoonsa ja siten korvata yhden yo-kokeen.

Kuvataidekoulujen liitto on tutustunut Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuun 2020:34 Lukiodiplomiselvitys 2020 ja lausunut siitä. Kuvataidekoulujen liitto pitää lukiodiplomiselvitystä tärkeänä viestinä siitä, että taideaineiden asemaa lukiokoulutuksessa halutaan tukea. Selvityksen suositukset ovat tältä osin merkittäviä ja kannatamme niitä. Lukiokoulutuksen erilaisten aineiden ja osaamisalueiden yhdenvertaisuuden kannalta on tärkeää, että ylioppilastutkinnossa nousisi mahdollisuus tuoda taide- ja taitoaineet osaksi ylioppilaskirjoituksia. Lue liiton lausunto kokonaisuudessaan liitteestä. Lue liiton lausunto kokonaisuudessaan tästä.

Liiton lausunnot löydät myös täältä.

Samankaltaiset artikkelit