Johanna Kivioja.
| | |

Johanna Kivioja valittiin liiton puheenjohtajaksi vuosille 2019-2020

Liiton syyspäivillä Helsingin Annantalolla pidetyssä syyskokouksessa 23.11.2018 valittiin liitolle uusi puheenjohtaja sekä hallitukseen jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2019-2020. Vuoden 2018 loppuun asti jatkava puheenjohtaja Marketta Urpo-Koskinen ei asettunut enää ehdolle puheenjohtajavaalissa. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Johanna Kivioja Kuvataide- ja käsityökoulu Emilistä. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Katja Uksila Vihdin kuvataidekoulusta. Liitto onnittelee Johannaa ja Katjaa!

Marketta Urpo-Koskinen on toiminut liiton puheenjohtajana yhtäjaksoisesti kuusi vuotta. Liitto kiittää Markettaa aktiivisesta ja näkemyksellisestä puheenjohtajan tehtävän hoidosta! Liiton onneksi yhteistyö Marketan kanssa jatkuu työryhmissä. Liitto kiittää myös hallitusta kuluneen vuoden aikana tehdystä hyvästä työstä ja toivottaa onnea ja menestystä uudelle kokoonpanolle seuraavalle toimintavuodelle!

Kuukauden kuluttua puheenjohtajana aloittava Johanna Kivioja lähetti liitolle tervehdyksen:

Tervehdys! 

Olen Johanna Kivioja Kuvataide- ja käsityökoulu Emilistä Valkeakoskelta (http://www.valkeakoski.fi/emil). Taiteen perusopetuksen parissa olen toiminut vuodesta 2004 lähtien: ensin kuvataidekoulun päätoimisena opettajana ja viimeiset seitsemän vuotta koulumme rehtorina. Opetus- ja taidekasvatustyötä olen tehnyt yli 20 vuotta, kun mukaan lasketaan myös peruskoulun ja lukion puoli.  Ennen puheenjohtajaksi valintaani toimin kuvataidekoulujen liiton hallituksessa viiden vuoden ajan, aluksi varajäsenenä ja sitten varsinaisena jäsenenä.  
 
Kuvataidekoulujen liitto tukee ja kehittää monin eri tavoin taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden koulujen toimintaa yhteistyössä tpo-liiton kanssa. Työskentelemme taiteen perusopetuksen saavutettavuuden, laadun ja resurssien edistämiseksi, voidaksemme tarjota lapsille ja nuorille korkeatasoista taideopetusta heille merkityksellisen ilmaisun parissa. Työmme keskiössä on lasten ja nuorten hyvinvointi ja taiteen ja kulttuurin kestävä tulevaisuus.  

Taide itsessään on tärkeää. Kuvataidekoulujen liiton jäsenkoulujen opetussuunnitelmaperusteinen taideopetus tarjoaa lapsille ja nuorille taiteellista luovaa toimintaa ja mahdollisuuksia osallistua taiteen ja kulttuurin tekemiseen, unohtamatta työn laajempaa vaikuttavuutta kunnissa. Jäsenkoulumme luovat paikallista lasten- ja nuortenkulttuuria ja tukevat mm peruskoulujen ja päiväkotien taidekasvatustyötä. Tehtävällä on vaikuttavuutta, jonka toivoisi olevan valtakunnallisesti vielä entistäkin tunnetumpaa.  
 
Kuvataide-, käsityö-, arkkitehtuuri- ja mediataidekouluissa pidän tärkeänä visuaalisten taiteiden laaja-alaista kehittämistyötä. Yhteistyötä tarvitaan eri koulujen, eri visuaalisten taiteenlajien, opettajien ja rehtorien välillä ja esimerkiksi erilaisissa hankkeissa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Lisäksi yhteistyötä on tärkeää tehdä eri sidosryhmien kesken ja tietenkin tpo:n eri taidelajien välillä. Koulutus, verkostoitumisen tukeminen ja osaamisen jakaminen ovat keskeistä liiton toiminnassa mm opetussuunnitelmien jalkauttamisessa. 

Vaikuttamiseen ja kehittämistyöhön tarvitaan myös ajankohtaista tietoa jäsenkoulujen toiminnasta ja nopeaa reagointia yhteiskunnallisiin, taiteen perusopetukseen liittyviin asioihin. Esimerkiksi jäsenkyselyiden tarkoitus on koota tietoa kouluistamme ja niiden toiminnasta, jotta voimme liitossa edelleen edistää visuaalisten taiteiden koulujen toiminnan vaikuttavuuden näkyväksi tekemistä sekä ottaa kantaa taiteen perusopetuksen kehittämiseen liittyviin osa-alueisiin.  
 
Uusi tehtävä puheenjohtajana on innostava ja positiivisella tavalla haastava. Saan yhdessä hallituksen ja toiminnanjohtajan kanssa tehdä kiinnostavaa työtä taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden koulujen asialla. Kiitän luottamuksesta! Kiitän myös edeltäjääni Marketta Urpo-Koskista siitä työstä, jonka hän on tehnyt liiton puheenjohtajana viimeiset kuusi vuotta. 

Kuvataidekoulujen liitossa on hyvä pohja jatkaa tästä eteenpäin! 

 
Johanna Kivioja

Samankaltaiset artikkelit