Nätutställning ordnad av Konstskolorna för barn och unga 19.5.2014–31.12.2014

Skogens monster får inte komma in i tältets lyktsken. Tigern och småfågeln njuter av sin vänskap vid randen av den soliga savannen. Den galna katten fräser och hoppar ut från bilden.

Elever vid Konstskolor för barn och unga har hittat på ämnen och tolkningar till sina bilder utgående från Tove Janssons konst. En resa i Toves värld -nätutställningen synliggör barns och ungas infallsvinklar på Tove Janssons och Mumins värld.

För att hedra Tove Janssons 100-årsjubileum öppnas två nätutställningar med arbeten av konstskolelever. Den första öppnas den 19 maj 2014 på adressen: www.youngart.fi/matka-toven-maailmaan.

På nätutställningen visas 50 arbeten som är indelade i sex olika teman: fester, äventyr, känslor, märkliga varelser, tolkningar av Toves målningar och skärgårdsbyggnader. Eleverna är 5–16 år.

Namnen på utställningens teman valdes av en jury till vilken inbjöds Moomin Characters konstnärliga ledare Sophia Jansson. Sophia Jansson gladde sig över konstskolelevernas arbeten vilka tolkade både Muminvärlden och Tove Janssons konsts olika delområden både djupsinnigt och personligt. Sophia Jansson föreslår ändå att konstskolorna i sin undervisning modigare kunde gå in på olika konstområden. ”Tove Jansson hade inga gränser mellan olika konstarter och uttryckssätt. Bildkonst, illustration, serier, scendekor och litteratur var uttryck för samma människas olika skapande sidor. Också barn borde uppmuntras att uttrycka sig själva inom många olika konstformer”.

Konstskolorna för barn och unga har verkat över 30 år på olika håll i Finland och vid dessa har varje vecka 17 500 barn och unga konsten som hobby. Konstskolorna ger grundläggande konstundervisning som fortskrider från år till år inom olika konstriktningar enligt undervisningsplanerna.

 

Tilläggsuppgifter:

Anu Hietala

Förbundet för konstskolor för barn och unga i Finland r.f.

Tfn 040 736 3767

anu.hietala@youngart.fi

 

INBJUDAN_för_lärare_EnResaITovesVärld 12.3.2014