Avoin työpaikka: Vihdin kuvataidekoulu hakee rehtoria 1.8.2020 alkaen

Vihdin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry hakee Vihdin kuvataidekoululle rehtoria 1.8.2020 alkaen. Kuvataidekoulun rehtorin tehtävänä on johtaa, kehittää ja arvioida koulun toimintaa. Hän vastaa talouden suunnittelusta ja resurssien riittävyydestä.

Vihdin kuvataidekoulu on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä 300 oppilaan kuvataidekoulu, joka antaa laajaa oppimäärän mukaista kuvataiteen opetusta 4-20-vuotiaille lapsille ja nuorille. Koulu toimii Vihdin kunnan alueella ja toimitila sijaitsee keskeisellä paikalla Nummelassa osoitteessa Voimapolku 3. Rehtorin työaika on 36h/vk ja sisältää opetusvelvollisuutta. Työsuhde alkaa 1.8.2020. Palkkaus on yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukainen.

Vihdin kuvataidekoulun rehtorin toimen kelpoisuusehdot ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaiset: Ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Vihdin kuvataidekoulun erityispiirre on vahva paikallinen näkyvyys ja opetuksen laadukkuus. Koulu tekee tiivistä yhteistyötä alueen muiden kulttuuritoimijoiden, erityisesti taiteen perusopetuksen oppilaitosten kanssa. Opetus kuvataidekoulussa on laajan oppimäärän mukaista, mikä tarkoittaa tarkkaan suunniteltua opetussuunnitelmaa, monipuolista ja laadukasta välineistöä, pitkää lukukautta ja mahdollisuutta lopputyöhön. Koulun tarkoituksena on lisätä ja monipuolistaa kuvataiteiden harrastusta kunnassa, tukea koulun ja päiväkodin taidekasvatusta ja antaa pohjakoulutusta kuvataidealoille suuntautuville nuorille. Rehtorin työhön kuuluu myös johtokunnan kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä toimiminen. Kuvataidekoulun rehtorin esimiehenä toimii kannatusyhdistyksen johtokunta.

Rehtorin toimessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvityttämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikostaustaote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Arvostamme hyviä viestintä-, vuorovaikutus- ja verkottumistaitoja, sekä kuvataiteen ja mediataiteiden opetuskokemusta. Tehtävässä on eduksi järjestötoiminnan tuntemus ja kokemus johtamis- ja esimiestyöstä.

Lisätietoja tehtävästä antaa rehtori Katja Uksila, p. 050 328 7952, rehtori@vihdinkuvataidekoulu.fi.

www.vihdinkuvataidekoulu.fi

Lähetä hakemuksesi ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen sähköisesti viimeistään 27.3.2020 osoitteeseen rehtori@vihdinkuvataidekoulu.fi.

Katso hakuilmoitus TE-toimiston sivuilla tästä!  (työpaikan ilmoitusnumero: 10293129)