Anu Hietalasta vuoden kuvataidekasvattaja

Apulaisrehtori, TaM Anu Hietala on vuoden 2018 kuvataidekasvattaja

Kuva: Leena Ylä-Lyly

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry:n hallitus valitsi vuoden 2018 kuvataidekasvattajaksi apulaisrehtori, TaM Anu Hietalan.

Anu Hietala on toiminut pitkään ja ansioituneesti visuaalisten taiteiden koulujen ja taiteen perusopetuksen kentillä. Vuosina 2008–2018 Hietala on toiminut Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton toiminnanjohtajana. Tämän työn rinnalla hän oli myös Taiteen perusopetusliiton toiminnanjohtaja vuosina 2012–2018.

Anu Hietala on johtanut Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton toimintaa yhteiskunnallisten muutosten keskellä. Muutoksiin hän on vastannut ajankohtaisella ja asiantuntevalla koulutus- ja tiedotustoiminnalla. Taiteen perusopetusliiton toiminnanjohtajana hän on edistänyt myös koko TPO:n toimintaedellytyksiä tehden tiivistä yhteistyötä niin Opetushallituksen kuin Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Hietala on kehittänyt visuaalisten taiteiden kouluja ja TPO:ta innovatiivisesti. Hän on vastannut kentän tarpeeseen tehdä taiteiden välistä yhteistyötä ja uskonut siihen, että tutustumalla toisiimme yli liittojen, oppilaitosten ja rahoitusmuotojen rajojen rakennamme TPO-toimijoiden välistä luottamusta ja kumppanuuksia. Samalla asemamme koulutus- ja kulttuurikentällä on vahvistunut.

Tehtävän toteutus molempien liittojen toiminnanjohtajana on ollut monimuotoinen ja vastuullinen sekä toimimista niin sanotun yhteisen hyvän eteen. Hietalan sitoutuminen tehtäviin ja hänen diplomaattinen lähestymistapansa on tuonut merkityksellisyyttä molempien liitojen jäsenyyteen ja liitoissa toimimiseen.

Anu Hietala on innoittanut ja innoittaa meitä kuvataidekasvattajia. Monipuolista kokemustaan hän hyödyntää tällä hetkellä Espoon kuvataidekoulun apulaisrehtorina ja Mikko Hartikaisen rahaston hallituksessa. Hietala on vahvalla asiantuntemuksellaan ja laajalla tietopohjallaan vankkumaton kulttuurin ja taiteen puolesta puhuja. Erityisesti hän tekee tunnetuksi taiteen marginaalia, lasten ja nuorten taidetta.

 TIEDOTE_Vuoden_kuvataidekasvattaja_2018

Samankaltaiset artikkelit