Galleria avautuu hitaasti, odota hetki. Klikkaa kuvia nähdäksesi kuvat kokonaan ja kuvien tekstit.

Valoparaati lyhtyjen loisteessa

Vaasassa järjestettiin YK:n Lapsen oikeuksien päivän kunniaksi valoparaati kulkien läpi kaupungin. Valo-Ljus-tapahtuman järjesti Vaasan kaupungin taiteen perusopetus eli TaiKon yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa. Valoparaati lähti klo 18 Vaasan torilta, jossa Taikonin teatteritaiteen oppilaat kertoivat lasten oikeuksista sekä lukivat vaasalaisten lasten ja nuorten toiveista vaikuttaa. Kulkue kulki läpi valoilla koristellun nuorisotalo Kultsan pihan, jossa oli esillä vaasalaisten lasten ja nuorten vastauksia kysymykseen Minkälaisiin asioihin sinä haluaisit vaikuttaa Vaasassa?

Kulkue päättyi kasarmialueen kentälle, jossa osallistujat saivat seurata TaiKonin teatteri-, tanssi- ja kuvataideoppilaiden valoesitystä. Yksi toive lapsilta oli vaikuttaa veden laatuun kaupungin uimarannoilla. Kuvataideoppilaat olivat syksyn aikana työstäneet samaa tematiikkaa pohtien meren tilaa, muoviroskan määrää ja meren eläviä. Oppilaat tekivät meren eläviä kierrätysmuovista ja roskista ja valaisivat nämä teokset. Noin 50 meriteosta valaisi paraatin. Yksi kuvataide ja yksi teatteritaideryhmä olivat myös tehneet yhteistyötä tehden varjoteatteriesityksen. Lisäksi tanssijat esittivät valokoreografian. Noin 200 henkilöä osallistui tapahtumaan.

Ljusparad i lyktornas sken

I Vasa ordnades en ljusparad som gick genom staden till ära av FN:s Barnkonventionens dag. Valo- Ljus-evenemanget ordnades av grundläggande konstundervisning inom Vasa stad TaiKon tillsammans med ungdomsavdelningen. Ljusparaden startade från Vasa torg kl. 18, där elever i teaterkonst berättade om barnens rättigheter och läste upp ställningstagande om hur barn och unga i Vasa vill påverka. Dessa ställningstaganden kunde man även läsa på ungdomsgården Kultsas väggm, vilket också var upplyst.

Paraden avslutades på grusplanen på kasernområdet, där deltagarna kunde följa en ljusföreställning med TaiKons teater-, dans- och bildkonstelever. En av många saker som kom fram i ställningstagandena var önskan om en bättre vattenkvalité vid stadens badstränder. Bildkonsteleverna har under hösten funderat på den mängt skräp och plast som finns i haven och som påverkar de djur som lever där. Utgående från denna tematik hade bildkonstgrupperna jobbat och byggt plankton och havsdjur i återvunnen plast och skräp samt belyst dessa. Ett 50-tal lysande havsvidunder lyste upp paraden. Vid den avslutande föreställningen på Kasernområdet framfördes en skuggteater som var ett samarbete mellan bildkonst- och teaterkonstelever och ett lysande dansverk av danselever. Uppskattningsvis deltog ca 200 personer i evenemanget.

Kuvat: Mikael Matikainen.

Takaisin gallerian etusivulle