Sara Hildén -akatemian opettajien työryhmä Riikka Ajanki, Sirpa Pirilä ja Heidi Saramäki ovat uudistaneet kuvataiteen perusopetuksen pedagogiikkaa lukuvuodesta 2010–2011 alkaen hylkäämällä perinteisen tekniikkaan liittyvän työpajajaon kuvataidekoulun 10.vuosikursssin opetuksessa ja muokkaamalla sen nykytaitaiteen opiskeluun keskittyväksi vuosikurssiksi. Opetusmenetelmiä uudistavassa työpajassa 16-vuotiaat nuoret tutkivat nykytaiteen olemusta ja ilmaisutapoja kolmen opettajan johdolla. Koko lukuvuoden työskentelyn lähtökohtana on sisältökeskeinen ajattelu, jossa teoksen muoto, esitystapa ja -paikka valitaan tukemaan sisällöllistä ideaa.

Kymppi-vuosikurssin kehittämistyössä oppilaiden päätösvalta prosesseista, estetiikasta ja lopputuloksesta on lisääntynyt. Samalla opettajan suhde oppilaisiin on muuttunut opettajasta enemmän  kanssaprosessoijaksi.

Oppilaat suunnittelivat pienissä ryhmissä teoksia valitsemiinsa kohteisiin Tampereen alueella. Lähtökohtana oli ajatus taiteesta kommunikaationa eli oppilaat miettivät, mitä haluavat teoksellaan viestiä, kenelle haluavat teoksensa suunnata ja missä teos kohtaa yleisönsä. Teosideat olivat hyvin kantaaottavia ja peilasivat mielenkiintoisella tavalla nuorten omia ajatuksia. Myös visuaalisissa toteutuksissa pääsi esiin nuorten oma estetiikka ja kuvallisen kerronnan tapa.

Pedagoginen kehittämistyö sai tukea ja lisäulottuvuutta Sara Hildén -akatemian (Vantaan kuvataidekoulun ohella) pääsystä mukaan EU:n Comenius-hankkeeseen IDEAlaboratories.  Kansainvälisissä opettajien ja oppilaiden työpajoissa on kokeiltu erilaisia tapoja yhdistää nykytaidetta ja taidekasvatusta sekä käyty pedagogista keskustelua eri maiden opetuskäytäntöjä vertaillen. Comenius-hanke jatkuu v. 2012 kevääseen saakka.

Comenius-hankkeessa toteutettuja parhaita käytäntöjä löytyy nettisivulta www.eksperimenta.net/cat/best-practice

 

Eksperimenta! -näyttelyyn osallistuneet projektit:

sara_hilden_akatemia_kulutuspeiliajatuspeili_prosessi

Kuva: Sara Hildén -akatemian oppilaat Kulutuspeili/ajatuspeili -teoksen parissa.

Kulutuspeili/ajatuspeili

Teoksessa on teemana kulutus ja sen kritisointi. Taipumuksenamme on ostaa hetkellistä onnea turhien tuotteiden muodossa. Pienenkin ostamamme tuotteen takana on suuri luonnon ja elämän kulutus! Teos kannustaa ihmisiä harkitsemaan kuluttamista ja kierrättämään luovasti.

Materiaalina teoksessa on muovi, ihmisten käyttämät muovipussit ja roskikselta pelastettu mallinukke. Muovikassit sulatettiin uudeksi isoksi “kankaaksi”, josta valmistettiin puku.

sara_hilden_akatemia_kulutuspeiliajatuspeili

Kuva: Sara Hildén -akatemian oppilaat Monalisa Kivelä, Sanni Mäkipää, Hanna Poutanen ja Sonja Tiitola: Kulutuspeili/ajatuspeili.

 

Ole oma itsesi

Teos kannustaa ihmisiä olemaan oma itsensä. Teinit ovat kuin kaikki samasta muotista otettuja. Kaikki kulkee muodin mukaan eikä oman mielen mukaan. Teoksen heijastavasta pinnasta näkee itsensä ja voi miettiä onko tämä se mitä minä haluan olla. Kimalle auttaa katsojaa keskittämään katseen itseensä. Teos on toteutettu peilipohjalle spray-maalilla, kimalteilla ja akryylimaaleilla.

Katso kuva teoksesta Hankkeen tavoitteet -sivulla!