Pohjois-Helsingin kuvataidekoulussa nykytaidekasvatushanke toteutettiin seinämaalausprojektina sekä sen dokumentointina Eksperimenta! -näyttelyyn. Projekti lisäsi vuorovaikutuksellisuutta oppilaiden ja opettajien välillä sekä myös oppilaiden ja erilaisten ulkopuolisten tahojen välillä.

 

Vanhainkodin seinämaalaus

Seinämaalaus suunniteltiin alunperin toteutettavaksi Tuusulantien kevyenliikenteen alikulkutunneliin. ELY suhtautui kuitenkin hankkeeseen kielteisesti eikä lupaa teoksen toteuttamiseen myönnetty. Seinämaalausteos toteutettiin lopulta Pakilan vanhainkotiin, rakennuksia yhdistävään käytävään.
Projektia alettiin toteuttamaan syksyn opetusohjelmassa.
Nuoret esittelivät vanhainkodin asukkaille teosidean. Vanhukset  kommentoivat luonnosta, jonka jälkeen sisältöjä voitiin uudelleen muokata. Teos olisi tehty yhteisötaideprojektina, mutta koska suuritöiset luonnokset olivat jo valmiina, alkuperäiset suunnitelmat pyrittiin toteuttamaan huomioiden kuitenkin asukkaiden mielipiteet. Myös viriketoiminnan asiantuntijat saattoivat esittää muutoksia mahdollisten väri- ja muotomaailman herättämien ei-toivottujen vaikutusten vuoksi. Tämä on erityisesti tärkeä seikka dementiapotilaiden kohdalla.
Paikkasidonnainen teos toteutettiin oppituntien aikana maalaamalla suoraan käytävän seinään vesiliukoisilla seinämaaleilla.

pohjois-helsingin-kuvataidekoulu_seinamaalaus_prosessi

Kuva: Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun oppilaat Salla Aaltonen, Katariina Haanpuu, Hanna Juhola, Noa Kaskinen, Tiia Mäkiranta, Rita Peuha, Anni Räsänen, Henri Tuoma, Wilma Dahlman, Jemina Huuskonen, Ella Jokelainen, Reetta Määttänen, Jakke Neiro, Krista Nieminen, Noora Torri, Pietari Viljakainen, Alessandra Bernard, Ronja Saarinen ja Anssi Vilpponen: Seinämaalaus.

 

Eksperimenta! -triennaaleen projektista tehtiin englanninkielinen dokumenttivideo. Nuoret kuvasivat ja editoivat videoteoksen, joka esitteli muraalin syntyä kuvin, haastatteluin ja tekstein.

Projektin myötä opetukseen saatiin sisällytettyä monia nykytaiteessa keskeisesti käytettyjä medioita: valokuvausta, videota sekä yhteisö-ja paikkasidonnaisen taiteen haasteita.
Lisäksi oppilaat joutuivat sanallistamaan ja esittelemään teoksen taustoja.

Ohjaavina opettajajina toimivat Viva Granlund, Selja Raudas sekä Pasi Järvinen.