Lohjanseudun kuvataidekoulun monialaisen työpajan opetussisältö vaihtelee vuosittain. Nykytaidekasvatushankkeen myötä työskentely painottui mm. digikuvaukseen sekä taiteilijayhteistyöhön opetuksessa. Syksyyn sisältyi intensiivisempi kuvausjakso valokuvaaja Sari Vennolan johdolla. Työpajan satoa oli esillä niin Eksperimenta! -näyttelyssä kuin Porin Vähäx valottaa- sekä paikallisen kirjaston näyttelyssä.

 

Factory Animal

Työpajaan osallistui kahdeksan 13-15 -vuotiasta oppilasta, joista suurin osa ei ollut aiemmin tutustunut valokuvaukseen taidemuotona, saati perehtynyt digikuvaukseen. Lähdimme siis liikkeelle aivan perusteista ammattikuvaajan opastuksella, oman opettajan toimiessa lähinnä järjestelijänä ja apuopettajana.

Ajatuksenamme oli tarjota oppilaille mahdollisuus kokeilla ja kokea, rakentaa tiloja lähiympäristössään kameran välityksellä.

Koulumme välittömässä läheisyydessä on kalkkikaivos, jossa työpajalaiset kävivät alkusyksystä 110m syvyydessä piirtämässä ja valokuvamassa. Valokuvausjaksolla järjestyi mahdollisuus päästä murskaamoon –teollisuuskiinteistöön kaivoksen päällä. Murskaamossa oppilailla oli vapaat kädet kuvata tiloja ja siis kokea ja kokeilla. Mukana oli rekvisiittaa, jota käytimme myöhemmin kuvatessa myös koululla.

lohjanseudun-kuvataidekoulu_factory-animal

Kuva: Lohjanseudun kuvataidekoulu: Factory animal.

Kaikki oppilaat työskentelivät innokkaasti, joskin välillä epävarmasti uuden välineen parissa.

Oppilaita pyrittiin kevyesti ohjaamaan katselemaan ympäristöään omasta näkökulmasta, yrittäen tavoittaa itselleen jotain uutta. Juuri oma näkökulma ja tapa käsitellä aihetta nousivat oppilaitten mielestä tärkeäksi perusteeksi sille, miksi heidän kuvansa ovat taidetta. Turvallinen ympäristö ilman suorituspaineita ja sattumien salliminen johdattelivat oppilaat valitsemaan satoa näyttelykokonaisuuteen.

Kokonaisuus käsitti kymmenisen A3-kokoista vedosta.

 

 

Lyhennelmä Satu Kallion tekstistä.