Kyselytutkimuksen taulukkokysymykset – opetustuntimäärät

opetustuntimäärätaulukko