hameenlinnan-aimokoulu_tyopaja

Kuva: Hämeenlinnan Aimokoulu

 

1. Ryhmätyö ja erilaiset yhteistyömallit 

 • Työpajaryhmien keskinäinen yhteistyö.
 • Opettajien yhteistyö.
 • Taiteiden välisyys, yhteistyö eri taiteenalojen oppilaitosten välillä.

 

2. Taiteilija-oppilaitos -yhteistyö

 • Kuvataiteilijoiden kanssa vuoropuhelu ja ammattilaisten työtapaan tutustuminen.
 • Vierailuja taiteilijoiden työhuoneille.
 • Kuvataiteilijoiden vetämät projektit.
 • Asiantuntijaluennot.

 

3. Oppilaskeskeisyys 

 • Sisältölähtöinen oppiminen.
 • Opettajan roolin muuttuminen: opettaja pyrkii löytämään yhteistyössä oppilaan kanssa keinoja oppilaan näkemyksen esiintuomiselle.

 

pohjois-helsingin_kuvataidekoulu_seinamaalaus

Kuva: Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu

 

4. Materiaalit ja tekniikat

 •  Eri tekniikoita yhdistellään entistä vapaammin projekteissa.
 • Uusien medioiden opetuksen kehittäminen ja käyttäminen.
 • Kierrätys ym. kokeelliset materiaalivalinnat.
 • Paikkasidonnaisuus ja tilallisuus, teosten  suunnittelu toteuttaminen erilaisissa ympäristöissä.

5. Yhteisöllinen ja osallistava taidetoiminta 

 • Taideprojekteja, jotka tehdään yhteistyössä esim. alueen vanhainkodin tai muiden toimijoiden kanssa.
 • Yhteisöllisemmän oppimisen kokonaisuus.
 • Yhteisöllinen / osallistava taide alueen asukkaiden kanssa.

 

6. Projektityöskentely 

 • Töiden yhdessä suunnittelu ja toteuttamista kohti  projektin valmistumista ja julkistamista lisää ryhmähenkeä ja herättää kiinnostusta yhteistoimintaan muiden ryhmien ja koulujen kanssa.

 

7. Oppimisympäristön laajentuminen kuvataidekoulun ulkopuolelle 

 • Yhteistyömallit, taiteilijayhteistyö, projektit ja yhteisöllinen taidetoiminta tarkoittaa käytännössä toimintamallia, jossa opetusryhmät työskentelevät myös luokkahuoneen ulkopuolella tiiviissä vuorovaikutuksessa erilaisten paikkakunnan toimijoiden ja yhteisöjen kanssa.
 • Oppimisympäristö laajenee myös paikkasidonnaisuuden ja tilallisuuden ollessa lähtökohtana oppilaistöiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

8. Nykytaidetyöpajat ja nykytaiteen integroituminen systemaattiseksi ja luontevaksi osaksi opetussisältöjä.