Koko hanketta koskevat tavoitteet:

 • Kuvataidekoulut kehittävät keskenään yhteistyössä nykytaiteeseen liittyviä opetusmenetelmiä ja oppilaslähtöistä pedagogiikkaa.
 • Hankkeessa luodaan tiivis yhteistyö osallistujien välille.
 • Hankkeen etenemistä dokumentoidaan systemaattisesti.
 • Tavoitteena on tulosten valtakunnallinen levittäminen ja nykytaiteeseen liittyvän pedagogisen uudistamisen näkyväksi tekeminen.

 

Opettajia koskevat tavoitteet:

 • Tukea opettajia työnsä kehittäjinä.
 • Tehdä näkyväksi pedagogista kehittämistyötä.
 • Lisätä vertaisoppimista sekä antaa uutta virettä tutkivaan ja uudistavaan opetustyöhön.

 

Oppilaita koskevat tavoitteet:

 • Syventää lasten ja nuorten nykytaiteen tuntemusta.
 • Vahvistaa taiteilijoiden ja nuorten välistä pedagogista vuorovaikutusta.
 • Perehdyttää nykytaiteen ilmiöihin ja työskentelytapoihin oman tekemisen kautta.
 • 14-19 vuotiaiden oppilaiden osalta hankkeen tavoitteena oli nuorten kansainvälinen vuorovaikutus kansainvälisen Eksperimenta! -nykytaidekasvatushankkeen puitteissa. Kymmeniä oppilaita yhdestätoista oppilaitoksesta osallistui Eksperimenta! -triennaaliin Tallinnan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmassa huhtikuussa 2011.

sara_hilden_akatemia_ole-oma-itsesi

Kuva: Sara Hildén -akatemian oppilaat Julia Lampi ja Sara Holm: Ole oma itsesi

 

Sosiaalinen media

 • Hankkeen välivaiheita kootaan ja tuloksia julkaistaan hankkeen verkkosivustolla.
 • Oppilaat jakavat työnsä tuloksia sosiaalisen median avulla. Sosiaalista mediaa kokeillaan myös oppilaan kanssa käytävien arviointikeskustelujen välineenä.
 • Hankkeella oli oma sosiaalinen media “Taidenavigaattori”, jonka tarkoitus on auttaa tiiviin yhteistyön luomisessa ja ideoiden vaihtamisessa.

 

sara_hilden_akatemia_loistava

Kuva: Sara Hildén -akatemia