Espoon kuvataidekoulussa nykytaidehanke toteutettiin erilaisten työpajojen muodossa. Oppilaita motivoivat etenkin pitkäjänteisten projektien läpivieminen sekä tavallista suurempien teosten toteutus. Seuraavassa tarkemmin Eksperimenta! -näyttelyyn osallistuneita työpajaprojekteja:

Tapiola

Valokuvauksen oppilaat kuvasivat vilkasta Tapiolan keskustaa. Oppilaat saivat valita tilaan oman näkökulmansa. Kuvausta pohjustettiin juttelemalla siitä, mitä kaikkea tilassa on ja millaisiin asioihin voi kiinnittää huomiota (ihmiset, arkkitehtuuri, puut ja kasvit). Tavoitteena oli ymmärtää arkisen tilan monimuotoisuus sekä löytää tuttuun paikkaan omanlainen, rajattu näkemys. Tehtävänä oli luoda kuvaessee, jossa on 5-7 kuvaa ja jossa oma näkökulma välittyy kuvauksen teemana. Kuvaessee määriteltiin sarjana kuvia, jossa välittyy yksi teema, mutta kuvat voivat olla hyvinkin erilaisia; pohtia samaa asiaa usealta eri kantilta kuten kirjoitettu esseekin. Kuvasarjojen aiheiksi muodostuivat valo, roskat, vesielementti ja heijastukset, syksy, kiire ja liike, tyhjät paikat vailla ihmisiä sekä tunteet.

espoon_kuvataidekoulu_tapiola_tyhjat-tilat_lia-woelke

Kuva: Espoon kuvataidekoulu, Lia Woelke: Tyhjät tilat

Tyypit

Nuorten maailma on nykyään segmentoitunut yhä useampaan pienempään ja tarkempaan alaryhmään, on lissuja ja lasseja, ernuja jne. Ulkoinen habitus määrittelee nuoren ja kertoo hänen arvostuksistaan ja harrastuksistaan. Nuorella pitää olla vahva sisälukutaito erottaakseen tässä viestinnässä tapahtuvia vivahde eroja. Tällä teoksella haluamme kiinnittää huomiota tähän ilmiöön ja siihen miten populaarikulttuuriset ilmiöt näkyvät nuorten ulkoisessa olemuksessa.

espoon-kuvataidekoulu_tyypit_
Kuva: Espoon kuvataidekoulun oppilaat Anna Anttila, Heidi Avonius, Ellen Böök, Noora Haavisto, Axel Holmberg, Sophia Iiskola, Henrik Lähdesniemi, Okko Päiväniemi, Kaisa Riippi, Juuli Rönkä, Riina Suomela ja Saana Torniainen: Tyypit.

Hyvä ja paha maailma

“Historia tuntee enemmän tyranneja kuin sankareita. Joka ikinen päivä varastamme, pahoinpitelemme ja loukkaamme. Viharikokset yleistyvät jokaisessa yhteisössä. Ihmistä sanotaan ajattelevaksi eläimeksi. Ero ihmisen ja eläimen välillä on parhaimmillaan yksinkertainen. Meillä on kyky kehittyneeseen ajatteluun. Parhaimmassa tapauksessa osaamme erottaa oikean väärästä. Siinä missä eläimet käyvät jatkuvaa taistelua elintilasta, on ihmiselle suotu tila hyvän ja pahan välistä. Meidän taistelumme on valita oikein, valita hyvin. Jotta raateluhampaiden ja tiikerinkynsien tilalle kasvaa kirjoittavat, piirtävät ja auttavat kädet, on lapset kasvatettava tietoisiksi oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Lapsille ja nuorille pitää antaa mahdollisuus olla maailman toivoja.” Tuure-Eerik Niemi, 16-vuotias kuvataidekoululainen.

espoon-kuvataidekoulu_hyva-ja-paha-maailma2

 Kuva: Espoon kuvataidekoulu: Hyvä ja paha maailma.