NETTI_Matka Toven maailmaan logo copy

©Moomin charactersTM

Matka Toven Maailmaan

Lasten ja nuorten kuvataidekoulujen oppilaat ovat keksineet Tove Janssonin taiteen pohjalta aiheita ja tulkintoja kuviinsa. Matka Toven Maailmaan -verkkonäyttely tekee näkyväksi lasten ja nuorten näkökulmia Tove Janssonin sekä muumien maailmaan.  Verkkonäyttelyssä on esillä 100 teosta, jotka on jaoteltu kahteentoista teemaan: synkkä metsä, mitä näkyy muumimaailmassa?, omakuva – muotokuva, pelkoja ja vaaroja, tuttuja ja vieraita otuksia, tuttuja ja vieraita paikkoja, juhlat, seikkailu, tunteet, omituisia otuksia, tulkintoja Toven maalauksista sekä saariston rakennelmia. Tekijät ovat 5–18 -vuotiaita.

Verkkonäyttelyn kuvat valitsi raati, johon kuuluvat Moomin Charactersin taiteellinen johtaja Sophia Jansson, Espoon kuvataidekoulun rehtori Maritta Poijärvi, Vantaan kuvataidekoulun rehtori emerita Pirjo Tienhaara, Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton toiminnanjohtaja Anu Hietala sekä liittosihteeri Johanna Pohjolainen.

 En Resa i Toves Värld

Elever vid Konstskolor för barn och unga har hittat på ämnen och tolkningar till sina bilder utgående från Tove Janssons konst. En resa i Toves värld-nätutställningen synliggör barns och ungas infallsvinklar på Tove Janssons och Mumins värld. På nätutställningen visas 100 arbeten som är indelade i tolv olika teman: den dystra skogen, vad ser vi i muminvärlden?, självporträtt – porträtt, rädslor och faror, kända och främmande varelser, bekanta och främmande platser, fester, äventyr, känslor, märkliga varelser, tolkningar av Toves målningar och skärgårdsbyggnader. Eleverna är 5–18 år.

Nätutställingens arbeten valdes av en jury till vilken hördes Moomin Characters konstnärliga ledare Sophia Jansson, Esbo konstskolans rektor Maritta Poijärvi, rektor emeritus Pirjo Tienhaara vid Vantaan kuvataidekoulu, versamhetsledare Anu Hietala och förbundssekreterare Johanna Pohjolainen.

 A Journey into the World of Tove

The pupils of the art schools for children and young people have come up with topics and interpretations based on the art of Tove Jansson. The online exhibition A Journey into the World of Tove highlights the ways children and young people view and approach Tove Jansson as well as the Moomins. The online exhibitions exhibit 100 artworks which have been divided into twelve different themes: grim forest, what it seen in the moomin world?, self-portrait – portrait, fears and dangers, familiar and unfamiliar creatures, familiar and unfamiliar places, celebration, adventure, emotions, peculiar creatures, interpretations of Tove Jansson’s art and structures of the archipelago. The artists are aged between 5 and 18 years.

The images for the online exhibition were selected by a jury which consists of the Artistic director of Moomin Characters Ltd Sophia Jansson, Headmaster of the Espoo Art School Maritta Poijärvi, Emeritus headmaster of Vantaa art school Pirjo Tienhaara and Managing director of the Finnish Association of Art Schools for Children and Young People Anu Hietala as well as its Secretary Johanna Pohjolainen.

Palaa verkkonäyttelyn etusivulle / Tillbaka till startsidan / Back to the homepage