Tutkimus ja kirjallisuus

 

 

 

Klikkaa tästä Aalto ARTS Books -verkkokauppaan!

Riitta Heikkisen kirjakokoelma – liiton toimistosta lainattavia kirjoja taiteesta ja taidekasvatuksesta

Poikavoimaa kuvataideopetukseen

Kuvataidekoulut kuuluvat kaikille – kuvataidekoulujen saavutettavuudesta tehty tutkielma

 

Julkaisuja ja tutkimuksia muualla:

Taidekasvatuksen väitöstutkimuksia eri taiteenaloilta, Lastenkulttuuri.fi -sivusto.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017 , Opetushallitus, 2017.

Grunderna för läroplanen för den allmänna lärokursen i grundläggande konstundervisning 2017Utbildningsstyrelsen, 2017.

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017, Opetushallitus, 2017.

Grunderna för läroplanen för den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning 2017, Utbildningsstyrelsen, 2017.

Eija Kauppinen ja Erja Vitikka (toim.) ARVIOINTIA TOTEUTTAMASSA Näkökulmia monipuoliseen oppimisen arviointiin. Opetushallitus, 2017.

YMPPI – Ympäristökasvatusta puutarhassa -materiaali (ympäristökasvatusmalleja lasten ja nuorten toimijoille).

Martina Paatela-Nieminen (toim.), Ana Maria Barbero Franco (taitto): IMAG #3 Vol1, InSEA Publications, November  2016, InSEA, 2016.

Fanny Vilmilä: Elämäntaitojen äärellä. Taidetyöpaja nuorten elämäntaitojen vahvistajana. Nuorisotutkimusseura ry, 2016.

Enni Kemppaisen Taitaa.fi -blogi.

Arkkitehtuurimuseon, Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastun sekä Oulun yliopiston Arkkitehtuurin tiedekunnan ja Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoiden uusi arkkitehtuurikavatuksen oppimissisältö: Arkkitehtuurin löytölaatikko. 2016.

Aura Linnapuomi ja Outi Salonlahti: Hur är det med tillgängligheten? Anvisningar gällande ett kulturobjekts tillgänglighetsinformation. Kulttuuria kaikille –palvelu ja Luckan r.f., 2016.

Aura Linnapuomi ja Outi Salonlahti: Entä saavutettavuus? Ohje kulttuurikohteen saavutettavuudesta viestimiseen. Kulttuuria kaikille –palvelu ja Luckan r.f., 2015.

Jani Merikivi, Sami Myllyniemi ja Mikko Salasuo (toim.): Media hanskassa – lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus mediasta ja liikunnasta 2016. Nuorisotutkimusseura ry 2016.

Heta Mulari (toim.): Solmukohtia – näkökulmia lasten mediakulttuurien tutkimusmenetelmiin ja mediakasvatukseen. Nuorisotutkimusseura ry 2016.

Enni Kemppainen: Aikaa vastata: Kommunikaation tuki kuvataiteen perusopetuksessa. Pro Gradu -tutkielma, Lapin yliopisto, 2016.

Merkityksellinen maisema, Helsingin kaupungin / Nuorisoasiainkeskuksen ja Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry:n verkkojulkaisu 2016.

Taiteilijan elämänkulku ja Huippu-urheilijan elämänkulku -kirjoista lyhennetty englanninkielinen versio, Exceptional Life Courses – Elite Athletes and Successful Artists in 2000s Finland, Nuorisotutkimusseura ry 2016.

Anniina Suominen (toim.): Taidekasvatus ympäristöhuolen aikakaudella – avauksia, suuntia ja mahdollisuuksia, Aalto Arts Books 2016.

Marjo Räsänen: Visuaalisen kulttuurin monilukukirja, Aalto Arts Books 2015.

Nuorisotutkimusverkoston Nuoruus hallitusohjelmassa -kirjoitussarja (toim. Elina Pekkarinen & Sinikka Aapola-Kari).

Mari Forsberg, Milla Kortemaa, Kirsi Lindedahl, Tuula Vuokkomaa: Säätöä- menetelmäopas, Teatterimuseon ja Alvar Aalto -museon julkaisu 2015.

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran ja Suomen museoliiton yhteishankkeen julkaisu Museot ja mediakasvatus, 2015.

Marleena Mustola, Johanna Mykkänen, Marja Leena Böök & Antti-Ville Kärjä (toim.) : Visuaaliset menetelmät lapsuuden- ja nuorisotutkimuksessaNuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisu 2015.

Mira Kallio-Tavin & Jouko Pullinen: Conversations on Finnish Art Education

Näätsä –Tän vois tehdä toisinkin! There Are Other Ways of Doing This, You See?
Katso kirjaesittely tästä!

Maami Snellman, Eppu Nuotio, Sanna Pelliccioni: Maami Mustikka. Satuja ja satutehtäviä. 2015, Bazar Kustannus Oy.

Lastenoikeusjärjestö Plan: Kuvien tarinat

Elina Heikkilän ja Taneli Tuovisen toimittama Uusi taidekasvatusliike. Aalto Arts Books 2014.

Aalto-yliopiston taiteiden laitoksen musiikki- ja kuvataidekasvattaja Alma Muukka-Marjovuon tuore väitöskirja ”Taidetunteen kasvattaminen: Lilli Törnudd taidekasvatuksen maailmoja luomassa”

Marjatta Levanto ja Julia Vuori: Leonardo oikealta vasemmalle

Aakkostoukka -Sarjakuva-aapinen / julkaisija Kutikuti ry

Rusanen Sinikka, Kuusela Mirva, Rintakorpi Kati, Torkki Kaisa: Musta tuntuu punaiselta – kuvataiteellinen toiminta varhaisiässä. Lasten keskus, 2014.

Kaisa Järnefelt, Meiju Niskala, Anne Vasko: Leikki vieköön!

KUULTO-julkaisu

Taide ja taito – kiinni elämässä! / julkaisija Opetushallitus

Synnyt – taidekasvatuksen verkkolehti

Soulin agenda: Taidekasvatuksen kehittämistavoitteet -dokumentti

Kulttuurilehti Mustekalan juhlapamfletti Alaston totuus taiteesta

Sarjakuvan matkailullinen tuotteistaminen -selvitys / Julkaisija Suomen sarjakuvaseura ry

Suomen ensimmäinen valtakunnallinen kulttuuriympäristöstrategia

Taikalamppuverkoston vaikuttavuuden arviointi -julkaisu

Taiteen perusopetuksen alueellinen saavutettavuus 2012 / Aluehallintovirasto

Tiedostot:

 Arkkitehtuurikasvatuksen julkaisu 2010   193.5 kB

Tilaa julkaisu Creating the Future – ajatuksia arkkitehtuurikasvatuksesta